21 Mayıs 2018 Pazartesi

Emekçilerin yeni özgüven ihtiyac


Ahmet İnsel 17.05.2018 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
E.P.Thompson, İngiliz işçi sınıfının oluşumunu incelediği kitabında, dünyanın ilk sanayi proletaryasının sınıf bilincine sahip bir aktör olarak ortaya çıkmasının kendiliğinden değil, siyasal çatışmalar içinde gerçekleştiğinin altını çizer[1]. Topraklarından kovulan, yollara dökülen mülksüzlerin fabrikalarda toplanması işçilerin bir sosyal sınıf olarak toplumda yer almaları için yeterli değildir. 19. yüzyılın ilk yarısındaki oligarşik İngiliz toplumunda, çalışma koşulları ve ücretlerle ilgili mücadelelerin yanında, demokrasi, ifade özgürlüğü, genel oy, saygınlık hakkı gibi talepler etrafında oluşan toplumsal hareketliliğin ve mücadelelerin yükselen bir proletarya bilinci yarattığını belirtir.

14 Mayıs 2018 Pazartesi

Selahattin Demirtaş'ın seçim manifestosunda neler var?

"Yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağım"


T24 14.05.2018

Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesini açıkladı. 

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, AKP'yi iktidardan etmenin formülünün HDP'den geçtiğini söylemiş, "HDP barajı geçer ve ben de iyi bir oy alırsam AKP’ye güle güle diyebilirsiniz" demişti. Demirtaş, "Erdoğan, onurlu bir geri çekilmenin sosyo-psikolojik altyapısını hazırlıyor" diye konuştu.
Demirtaş'ın bildirgesinin tam metni şöyle:

13 Mayıs 2018 Pazar

ÖDP ve HDP ÖDP NEDEN YOK?

Çetin Serfidan 12.045.2018
Bu partilerin görüşlerini benimsemeyebilirsiniz, bende benimsemiyorum.
Fakat oylarının bir sayısal olarak önemi olmasa da doğru bir duruş sergiledikleri için kutluyorum.
Geleceği Birlikte Kuralım Taksim platformundan beri kuruluş sürecine, gurur duyduğun TİP'li kimliğim ve BSP'li fakat bağımsız bir sosyalist birey olarak katıldığım ve sağlık nedenlerimle artık çalışmalara katılamadığım için üyeliğim sonlanana kadarda Avcılar İlçe örgütü üyeliğini sürdürdüğüm ÖDP^nin bu ÇOK ÖNEMLİ SEÇİMDE HDP'nin yanında yer almamasını, desteklememesini büyük bir hata olarak görüyorum.


6 sosyalist parti ve örgütten HDP’ye destek


3 Nisan 2018 Salı

Demokrasi savaşımcısı aydınlara açık mektup


Tarık Ziya Ekinci  Küyerel
Son zamanlarda özgürlük, barış ve demokrasi için savaşımı veren saygıdeğer aydınlarımız daha sık bir araya gelmekte ve rejim sorunlarını tartışmaktadırlar. Yayınladıkları bildirilerde devlete egemen güçlerin demokrasi dışına düştüğünü, erkler ayrılığının işlemediğini, Parlamentonun işlevsizleştiğini, yargının baskı aracı olarak kullanıldığını veciz ifadelerle eleştirmektedirler. Keza gereği kalmamışken OHAL’in sürekli bir yönetim haline getirildiğini, ülkenin KHK’larla yönetildiğini, özgürlüklerin kısıtlandığını, yüz binlerce vatandaşın işten atıldığını, binlercesinin de hukuksuz ve kanunsuz olarak cezaevlerine kapatıldığını yakınma konusu yapmaktadırlar. İktidardan adaletsizliğe, baskılara ve keyfi yönetime son vermesini, özgürlükçü demokrasiye işlerlik kazandırmasını istemektedirler.

28 Mart 2018 Çarşamba

TİP TEKRARLANAMAZ

FAKAT YENİ BİR SENTEZ YARATABİLİRİZ.
Tarihin belli bir zaman kesitinde iç ve dış ve koşulların belirleyici özgünlüğünde yaşanmış tarihsel olaylar, yine bu nedenlerle kesintiye uğradıklarından asla bir daha tekrarlanamazlar.
Nasıl ki akan bir nehrin suyunda iki defa yıkanılamaz denir, yıkanılabilir diyenlere göre nehir ayni nehirdir gibi görülse de işte bu yüzeysel şekilci bir bakış açısıdır. Çünkü nehrin suyu akıp gitmiştir, durduğunuz yerdeki nehrin suyu artık yıkandığınız su değildir, başka bir “su” dur. “Eski su” akıp gitmiştir artık.
Fakat nehir oradadır ve gürül gürül akıp gitmektedir tıpkı zaman gibi.

1917 Ekim devrimi de ayni nedenlerle artık tekrarlanamaz.

13 Kasım 2017 Pazartesi

EKİM DEVRİMİ Devleti ele geçirmenin yetmediği kanıtlandı…

Yalçın Ergündoğan 06.11.2017 artıgerçek
Truman Doktrini’ ile Türkiye ve Yunanistan komünizm tehlikesine karşı Amerikan şemsiyesi altına alındı. Soğuk Savaş da, Türkiye’nin hiçbir şekilde demokrasi ile tanışmasına izin vermedi.

Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünün, ezilen, sömürülen ‘aşağı sınıflar’ ayaklanmasının ya da o sınıflar adına hareket ettiğini söyleyen “öncü” “parti” hareketinin yeniden değerlendirilmesine vesile olması sevindirici.

16 Ekim 2017 Pazartesi

“ZENGİNLİK VE ÇEŞİTLİLİK” Ortacılık” ve uçlar


Çetin Serfidan .

Hala1900 lerde çakılıp kalan, hiçbir şey olmamış, yaşanmamış gibi o dönemin (verilerine göre) doğrularının bugünde geçerliliğini savunanlarla, 


“yenilgi”den sonra Marksizm’i Leninizm’i ret edip, geçmiş deneyimleri ve devrimci sürecin devamlılığını yok sayıp bomboş yeni bir sayfa açmalıyız diyenlerin “bir aradalığını” savunmak değildir (ki bunu da içerir) “farklılığımız, çeşitliliğimiz” zenginliğimizdir demek.

… “Sosyalizm hele bir iktidar olsun, kendi içinden zaten öyle uçlar çıkarır ki siz bile şaşar kalırsınız…ifadesinde “öyle uçlar” da değildir “farklılığımız, (çeşitliliğimiz) zenginliğimizdir” den kastedilen.

5 Ekim 2017 Perşembe

SENDİKA VE ÖRGÜT İÇİ DEMOKRASİ

Çetin Serfidan  21,02,2017 di̇sk emekli̇-sen İst-Aksaray  3 no'lu şube facebookSendikalar üyelerin söz ve karar sahibi olacağı doğrudan demokrasiyi hedefleyen çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiyi hedeflemeli; 

Farklı sesleri bir zenginlik olarak kabul edip, “azınlıkta” olan düşüncelerin çoğunluk olma hakkı “tüzükle güvenceye” alınarak bunların varlığını “örgüt içi demokrasinin” olmazsa olmaz demokratik bir hak olarak kabul edip varlığı titizlikle korunmalıdır.

Bu sendikalara ve siyasi partilere düşünsel bir zenginlik ve dinamizm katar, tek seslilikten, “tek tip” lileştirmekten korur.

Demokrasiden yana ve demokrat olmak sadece çoğunluğu kazanıp seçimle yönetime gelmek değildir.

Bu “ÇOĞUNLUKÇULUK” tur, azınlık özerinde bir nevi “DİKTA” kurmaktır. 

Bunun AKP’ nin “sandık demokrasisi” n den ve “tek adam” lığından bir farkı yoktur.

Bugün bütün sosyalist (hatta tüm) partilerimizde, dernek ve sendikalarda da bu dar “kadroculuk” ve “tek seslilik”, tek adamlık” (şeflik, reislik), “çoğunlukçuluk” egemendir.

Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü savunuruz, kendi örgütlerimizde bu savunduğumuz ilkeleri uygulamayız.


Bu da kaçınılmaz olarak, tasfiyeciliği ve parçalanarak küçülmeyi, içine kapanarak bir nevi çöküntüyü getirmektedir.

Daha çok vakit kaybetmeden üyelerin söz ve karar sahibi olabileceği, teknolojinin elverdiği ölçüde örgüt içi doğrudan demokrasiyi hedefleyen, çoğunlukçu değil çoğulcu ve katılımcı bi demokratik iç işleyişe acilen hayata geçirmeliyiz.


5 Haziran 2017 Pazartesi

İBO’ya açık yanıt. ARAMIZDAKİ FARK!

Çetin Serfidan 20170604 DD

(Yorum bölümünde kaybolmasın diye, önemli gördüğüm için tüm grup üyelerince paylaşabilmek umuduyla bu yola baş vurdum.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sabırla okumanızı rica ediyor, sonra yanlışlarımı eleştirmenizi ve eksiklerime de katkılarınızı bekliyorum.

*******

ARAMIZDAKİ FARK!
“ÖĞRETMEK” AYNİ ZAMANDA EĞİTMEKTİR DE.“ÖĞRETMENLİĞİ” DE, "ÖĞRENCİ" LİĞİ DE NESNEL OLARAK KABUL ETMEKTİR.                                                     

“ÖZGÜRLEŞMEK” GEÇMİŞİ İNKAR ETMEK DEĞİLDİR. “ÖZGÜRLEŞMEK” AYNİ ZAMANDA BİR İÇ DİSİPLİNİ GEREKTİRİR.

3 Haziran 2017 Cumartesi

. GEÇMİŞİ TÜMDEN RET ETMEK “İNKARCILIKTIR”

GEÇMİŞİ TÜMDEN RET ETMEK “İNKARCILIKTIR” 
GEÇMİŞİ OLMAYANIN GELECEĞİ DE OLAMAZ.

Çetin Serfidan
Nasıl ki akan nehrin suyunda iki kere yıkanılamazsa geçmişte bir daha asla yaşanılamaz. Geçmiş bir nehir gibi akıp gitmiştir artık.
Fakat bu genel doğru geçmişi tümden ret etmek anlamına gelmez. Geçmiş yaşanmışlıklar, ancak günümüzün gerçekliğinde, geçmişin yanlış uygulamalarından dersler çıkartılarak, doğrularından yararlanılarak diyalektik olarak aşılır, yeni bir senteze varılır.
Bu geçmişle günümüz arasında, geçmişin engin deneyimleri ışığında devamlılığını sağlar.
Bu nedenlerle geçmiş asla “TAKLİT” edilemez “TEKRARLANAMAZ” ve “YENİ”de asla yoktan var edilemez.

2 Nisan 2017 Pazar

. ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ TRENİ

Çetin Serfidan
Her şeye rağmen umudu yitirmemek, canlı tutmak gerek.
Şu an Türkiye’nin çeşitli renkleri, bir renk armonisi halinde, çok sesli bir orkestra gibi “HAYIR” ın aydınlık türküsünü haykırıyorlar.
Yan yana asla gelemez denilenler HAYIR trenine kendi vagonlarıyla eklemlenerek aydınlık, demokratik bir gelecek için bir ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ trenini oluşturdular.
Sekterliğe düşmeden bu trene yeni yolcular yeni vagonlar eklemeliyiz.
“HAYIR” sonrası bu Trenden bazı yolcular inecekler bazı vagonlar ayrılacaklardır bunu biliyoruz.
EVET çıkarsa ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ trenine binen yeni yolcular ve eklenen çeşitli yeni vagonlar olacak, daha çok sesli ve renkli olacağız bunu da biliyoruz
Buna şimdiden hazır olmalıyız.

12 Mart 2017 Pazar

HOLLANDA VE AB NE YAPMAK İSTİYOR?                          
SON OLAYLAR ASLA ONAYLANAMAZİ
LANETLE VE ŞİDDETLE KINIYORUM.
                             
Çetin Serfidan
Avrupa ülkeleri, bugüne kadar uyguladıkları politikalar sonucu yükselen ırkçılığı önlemeğe çalışırken (önlüyor mu, kışkırtıyor mu?) kendi içsel politik manevraları ve hesaplarına Türkiye’yi kurban ediyorlar.


Referandumda yalnız kalan ve tüm zorlamalara, devletin tüm imkanlarını seferber etmelerine, tüm yasaklamalara, engellemelere ve muhalefetin tüm dağınıklığına rağmen, tahmin edilemeyecek kadar geniş bir “HAYIR BLOK” u ile karşılaşan ve kendi içinde de çözülerek kitleleri “EVET” e inandıramayan AKP ve MHP koalisyonuna son uygulamalarıyla adeta can simidi oldular.


Artık “MAĞDURİYET EDEBİYATI” tükenen AKP’ye yeni bir “MAĞDURİYET MALZEMESİ” sundular.